February 2018

Month
Garden SPA Tokachigawa Onsen / ガーデンスパ十勝川温泉

Garden SPA Tokachigawa Onsen / ガーデンスパ十勝川温泉

ค่าใช้บริการสปา ผู้ใหญ่ (อายุ 13 ปีขึ้นไป) 1500 เยน -> 1000 เยน เด็ก (อายุ 4 – 12 ปี) 600 เยน -> 400 เยน スパ利用料 大人(13歳以上)1500円→1000円、子供(4~12歳)600円→400円 Garden SP...