Activities

Category
Hakkenzan Fruit Farm

Hakkenzan Fruit Farm

Hakkenzan Fruit Farm สวนผลไม้ฮัคเคงซังสามารถเดินทางมาจากใจกลางเมืองซัปโปโรได้ง่าย นอกจากจะเก็บผลไม้ได้แล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำมากมาย ทำให้เหมาะที่จะพาเด็กมาเ...