Kanemori Red Brick Warehouses

Kanemori Red Brick Warehouses

ช็อปปิ้งมอลที่สร้างขึ้นจากกลุ่มโกดังที่รวมเอาแหล่งช็อปปิ้งและร้านอาหารชั้นยอดมากมายเอาไว้

โกดังอิฐแดงที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวฮาโกดาเตะ เป็นแหล่งรวมร้านค้า อย่างร้านขายของฝาก คาเฟ่ต์ ร้านขายของกระจุกกระจิกมากมาย บริเวณด้านหน้าของกลุ่มโกดังนั้น มีงานอีเวนท์ของแต่ละฤดูกาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ ทั้ง ”ฮาโกดาเตะคริสมาสต์แฟนตาซี” ต้นคริสมาสต์ยักษ์ระยิบระยับในเดือนธันวาคม และ”ดอกไม้ไฟฤดูหนาว” ที่แต่งแต้มท้องฟ้ายามค่ำคืนในเดือนกุมภาพันธ์
OPEN
9:30-19:00
LOCATION
Hakodate
CLOSED
No closing days
ADDRESS
14-12 Suehiro-cho, Hakodate
CONTACTS
0138-27-5530
MAP

ACCESS

JR Hakodate Stn.

Walk: 15 mins

Kanamori Red Brick Warehouse

MAP CODE

Input this number to set the destination in car navigation system

86 041 644*22

“マップコード” and “MAPCODE” are registered trademarks by DENSO corporation.