Tokachigawa Onsen Sairinka

Tokachigawa Onsen Sairinka

แฟนตาซีโชว์แสงสีของงานประติมากรรมทรงปิรามิดเรียงรายกันบนทุ่งหิมะยามราตรี

“Otofuke Tokachigawa Shiratori Matsuri Sairinka” เป็นงานอีเว้นท์ฤดูหนาวที่จัดขึ้นที่โทคาจิกาวะออนเซ็น ทุ่งหิมะในยามราตรีจะถูกประดับด้วยงานประติมากรรมทรงปิรามิดกว่า 600 ชิ้นและแต่งแต้มด้วยแสงอิลูมิเนชั่น เกิดเป็นป่าแห่งแสงในจินตนาการขึ้น
การแสดงแสงเสียงที่จัดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีนั้นเป็นอีเว้นท์ที่พลาดไม่ได้

PHOTOS

OPEN
19:00-21:00
27 Jan – 25 Feb
LOCATION
Otofuke
CLOSED
No Closing Days
FEE
Free
ADDRESS
14 Tokachigawa-onsen-kita, Otofuke-cho, Kato-gun
CONTACTS
0155-32-6633
MAP

ACCESS

FROM JR Obihiro Stn.
20 min by Car

MAP CODE

Input this number to set the destination in car navigation system

369 666 435*28

“マップコード” and “MAPCODE” are registered trademarks by DENSO corporation.