จุดแช่น้ำพุร้อนที่ดีที่สุดใน”Shikotsuko ออนเซน (ชิโตเสะ)”

Shikotsuko ออนเซน (ชิโตเสะ)
fleximg

จุดแช่น้ำแร่เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการท่องเที่ยว

ทะเลสาบชิโกะสึซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินชินจิโตเซะราว 40 นาทีนั้นเป็นทะเลสาบของฮอกไกโดที่ขึ้นชื่อเรื่องความใสของน้ำ
บ่อออนเซ็นกลางแจ้งที่สามารถลงแช่ไปพร้อมกับชื่นชมความงามของทะเลสาบชิโกะสึได้นั้นถือว่าเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปิดท้ายการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังอยากแนะนำออนเซ็นแบบเช้าไปเย็นกลับที่อยู่ภายในสนามบินชินจิโตเซะอีกที่ด้วย

จุดแช่น้ำพุร้อนที่ดีที่สุด

MAP

ACCESS

JR Chitose Stn.

Bus: 45 mins

Shikotsuko Onsen

MAP CODE

Input this number to set the destination in car navigation system

867 064 571*77

“マップコード” and “MAPCODE” are registered trademarks by DENSO corporation.