Furano Nature Club


ฟุราโนะเนเจอร์คลับให้บริการบอลลูนลมร้อนที่ลอยขึ้นไปสูงถึง 50 เมตร โดยมีเชือกตรึงกับพื้นดินไว้ สามารถมองเห็นได้ทั้งแอ่งฟุราโนะและภูเขาไดเซทสึได้อย่างชัดเจน ในฤดูหนาวนั้นจะมีการเปิดให้บริการการบินแบบอิสระโดยใช้ทุ่งนาที่ถูกหิมะปกคลุมเป็นจุดลงจอด ทำให้สามารถสนุกกับประสบการณ์การบินที่ถึงใจมากกว่าเดิม

FURANO NATURE CLUB

PERIOD 29 Apr – 7 May / Sat and Sun in May / 1 Jun – 10 Oct 2019
(ส่วนการให้บริการแบบบินอิสระในฤดูหนาวรบกวนสอบถามอีกครั้ง)
TIME 6:00-7:00
18:00-19:00 (Only Jul – Aug)
FEE Adult : 2700 yen, Children : 2200 yen
CONTACTS 0167-22-1311
LOCATION Furano
ADDRESS 14-6 Kitanomine-cho, Furano-shi
DURATION เวลานั่งบอลลูนประมาณ 5 นาที (อาจต้องรอซักพักในช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก)
RESERVATION ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า *ควรตรวจสอบว่าให้หยุดให้บริการหรือไม่ล่วงหน้า 1 วัน

ACCESS

JR Furano Station

Car : 5 mins

Furano Nature Club

450 028 809*28

Input this number to set the destination in car navigation system
“マップコード” and “MAPCODE” are registered trademarks by DENSO corporation.

MAP

OFFICIAL WEBSITE

MORE SPOTS