Kitaichi Glass

Tsukimi Usagi (กระต่ายชมจันทร์)
แก้วที่เมื่อมองเข้าไปในหน้าต่างวงกลมที่ทำเป็นรูปดวงจันทร์ ก็จะมองเห็นกระต่ายน่ารักที่ประดับอยู่อีกฝั่งได้
Glass Pen
ปากกาแก้วที่ญี่ปุ่นริเริ่มขึ้นนั้นถือได้ว่าเพียบพร้อมทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยเหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากหรือของขวัญอย่างมาก
Shoyu Sashi (ขวดโชยุ)
ขวดโชยุที่ป้องกันไม่ให้โชยุข้างในเลอะตอนที่เทออกมา ถูกทำขึ้นอย่างละเอียดอ่อนจนเหมือนเครื่องตกแต่งยามเมื่อวางตั้งอยู่บนโต๊ะ
OPEN
8:45-18:00
LOCATION
Otaru
CLOSED
No Closing Days
ADDRESS
6-7 Sakaimachi, Otaru
CONTACTS
0134-33-1993
MAP

ACCESS

JR Otaru Sta.

Walk: 20 mins

Kitaichi Glass

MAP CODE

Input this number to set the destination in car navigation system

493 661 668*82

“マップコード” and “MAPCODE” are registered trademarks by DENSO corporation.