Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi

Shiretoko Grand Hotel Kitakobushi

ประทับใจเกินคำบรรยายกับทิวทัศน์ทะเลโอค็อตสก์ที่มองจากห้องอาบน้ำรวม

ที่นี่เป็นโรงแรมที่ขึ้นชื่อในเรื่องห้องอาบน้ำรวมขนาดใหญ่และบ่ออาบน้ำกลางแจ้ง คุณจะได้ผ่อนคลายไปกับออนเซ็นพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของทะเลโอค็อตสก์แบบเต็มตา รวมทั้งอร่อยไปกับอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่น
LOCATION
Shari
ADDRESS
172 Utorohigashi, Shari-cho, Shari-gun
CONTACTS
0152-24-2021
MAP

ACCESS

FROM Shiretokoshari Stn.
50 mins by Bus

MAP CODE

Input this number to set the destination in car navigation system

894 854 327*88

“マップコード” and “MAPCODE” are registered trademarks by DENSO corporation.