ทาเบมาร์เชแห่งความอุดมสมบูรณ์ของแดนเหนือ (The grace of the north Tabe Marche)

ทาเบมาร์เชแห่งความอุดมสมบูรณ์ของแดนเหนือ
(The grace of the north Tabe Marche)

ภายในสถานที่จัดงานใจกลางเมืองฮาซาฮิคาวะจะถูกทำให้เป็นตลาดขายอาหารขนาดใหญ่บนพื้นที่ความยาวกว่า 1.7 กิโลเมตร! เต็มไปด้วยซุ้มอาหารที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงของแต่ละพื้นที่ในฮอกไกโดมาออกร้านสไตล์ยาไตกว่า 300 ร้าน

PHOTOS

DATE
15-17 Sep 2018
OPEN
10:00-18:00
LOCATION
Asahikawa
ADDRESS
Asahikawa-shi, Hokkaido
CONTACTS
0166-73-9840
MAP

ACCESS

Asahikawa Stn.

Walk: Just near the station.

Asahikawa

MAP CODE

Input this number to set the destination in car navigation system

79 343 316*22

“マップコード” and “MAPCODE” are registered trademarks by DENSO corporation.