SHARE STAR Hakodate

สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่น่าจับตา มีทั้งร้านอาหารชื่อดังและร้าน MUJI ขนาดใหญ่ที่สุด

ที่ “SHARE STAR Kitchen” มีฟูดคอร์ดที่สามารถลิ้มรสอาหารของทั้งฮาโกดาเตะและยังมีเมนูอาหารประจำท้องถิ่นต่างๆ ของฮอกไกโดเรียงรายให้เลือกมากมาย นอกจากนี้ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 3 ยังเป็นพื้นที่ของร้าน MUJI สาขาที่ขึ้นชื่อเรื่องพื้นที่กว้างระดับต้นๆ ของประเทศ มีสินค้ามากมายรวบรวมไว้อย่างครบครัน

SHARE STAR HAKODATE

OPEN 9:30-21:30
CLOSED 1 Jan
CONTACTS 0138-31-7011
LOCATION Hakodate
ADDRESS 24−1 Honcho, Hakodate

ACCESS

Tram Goryokaku-Koen-Mae Sta.

Walk : 1 min

SHARE STAR Hakodate

86 135 379*47

Input this number to set the destination in car navigation system
“マップコード” and “MAPCODE” are registered trademarks by DENSO corporation.

MAP

OFFICIAL WEBSITE

MORE SPOTS