ป้ายกำกับ: Farm Restaurant

Foods

Farm Restaurant Uemura

ลิ้มรสเนื้อวัวชิราโออิผลิตภัณฑ์ของฮอกไกโดที่ภัตราคารซึ่งดำเนินการโดยฟาร์มวัว ภัตราคารที่ดำเนินการโดยฟาร์มวัวเอง ตั้งอยู่ด้านในฟาร์มวัวชิราโออิที่ขึ้นชื่อว่าเป็น…