ป้ายกำกับ: Western Cuisine

Foods

Table de Rivage

ล่องเรืออย่างหรูหราไปบนทะเลสาบ Table de Rivage เป็นภัตตาคารที่อยู่ในบริเวณทะเลสาบ Onuma โดยมีบริการพิเศษเป็นการล่องเรือออกไปในทะเลสาบ พร้อมกับเพลิดเพลินกับอาหาร…